Alle kan blive medlem i IK99. Er du under 18 år kræves dine forældre/værges samtykke. Kontingent betales kvartalsvis forud og fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Prisen er pt 400,- pr kvartal. Dog betaler medlemmer til og med 18 år kun halv pris. Der opkræves tillige et gebyr på 50 kr pr kvartal hvis man ikke er tilmeldt automatisk betaling. 

Klubben har nul-tolerance overfor doping, hvilket betyder at du automatisk mister dit medlemsskab i tilfælde af en dopingdom.

Der er ikke mulighed for at få kontingent tilbagebetalt. Man kan dog få stillet sit medlemsskab i bero såfremt man eksempelvis skal på en længere rejse. Dette skal meddeles klubben på medlemskab@ik99weightlifting.dk senest 20 dage inden kvartalsstart

Olympics - Athletics - CHN
Weiyang Guo of China puts chalk on his hands before he performs on the Horse in the Gymnastics Artistic at the North Greenwich Arena